รวมภาพกิจกรรม


จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 03 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.ด.ต.รูสลาม อาแว นายกอบต.มูโนะ พร้อมด้วย นางสาวสุดสาย แดงดี ป[...]
โครงการ จิตอาสาเพื่อร่วมทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลมูโนะ

โครงการ จิตอาสาเพื่อร่วมทำความสะอาดในพื้นที่ตำบลมูโนะ

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดาบตำรวจรูสลาม อาแว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะขอขอบพระค[...]
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย ด.ต.รูสลาม[...]
ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องค์มนตรี

ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องค์มนตรี

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / นายอนิรุท[...]


ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ขอประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย เข้ามายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้า[...]
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดิน ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดิน ประจำปี 2566

บัญชีราคาประเมินที่ดินและบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉ[...]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประกาศแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย "น้ำท่วม" ปร[...]
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)


⇒⇒⇒    งานราชการ ที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ    ⇐