รวมภาพกิจกรรม


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปี2566

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับปฐมวัย ประจำปี2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายมาหามะสะตา สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ พร้อ[...]
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ด.ต.รูสลาม อาแว นายกอบต.มูโนะ พร้อมด้วย นางสาวสุดสาย แดง[...]
โครงการ ตำบลมูโนะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค

โครงการ ตำบลมูโนะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.ด.ต.รูสลาม อาแว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เยี่ยมชมโครงกา[...]
โครงการ ชาวมูโนะรักสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ปี พ.ศ. 2566

โครงการ ชาวมูโนะรักสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ด.ต.รูสลาม อาแว นายกอบต.มูโนะ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงกา[...]


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ป[...]
ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ขอประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย เข้ามายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้า[...]
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดิน ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดิน ประจำปี 2566

บัญชีราคาประเมินที่ดินและบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉ[...]


⇒⇒⇒    งานราชการ ที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ    ⇐