🚨 #ห้ามออกนอกบ้าน 🚨 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น    ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2564      (ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติอบต. เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมูโนะกิจการประปา[...]
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชน(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชน(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชน(ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่[...]
ประกาศ การขยายเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

ประกาศ การขยายเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะที่จะส[...]


งานตาดีกาสัมพันธ์ตำบลมูโนะ 2564

งานตาดีกาสัมพันธ์ตำบลมูโนะ 2564

งานตาดีกาสัมพันธ์ตำบลมูโนะ 2564[...]
กิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก
งานสืบสานวัฒนธรรมอาชีพการทำนา

งานสืบสานวัฒนธรรมอาชีพการทำนา

18  มีนาคม  2564  นายรอปา  อีซอ  นายก อบต.มูโนะ กล่าวรายงาน  งานสืบสานวัฒนธรรมอาชีพการทำนา  ต[...]
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตำบลมูโนะเพื่อประชุมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนอำเภอสุไหงโกลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตำบลมูโนะเพื่อประชุมมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนอำเภอสุไหงโกลก

20  ม.ค. 2564    ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   ลงพื้นที่ตำบลมูโนะเพื่อประชุมมอบนโยบายให้กั[...]

5 comments

 • นิรนาม

  แจ้งไฟฟ้าดับ ม.5 ครับ

 • อาปันดี

  ขอสอบถามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • อาปันดี

  ขอสอบถามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • admin

   สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
   1. มีสัญชาติไทย
   2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตัวอย่างการคำนวณอายุ เช่น การลงทะเบียนของปี 2564 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2505 ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ
   3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ไปในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐจัดให้เป็นประจำ
   4. หากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภูมิลำเนาที่ย้ายมาใหม่
   5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงใหม่ทุกปี เว้นแต่มีการย้ายภูมิลำเนา หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขบ้างอย่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น