ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

รายงานผลร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที1

รายงานผลร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที2

รายงานผลร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที3

รายงานผลร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที4

รายงานผลร้องเรียนทั่วไป ไตรมาสที่1

รายงานผลร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส2

รายงานผลร้องเรียนทั่วไปไตรมาสที่3

รายงานผลร้องเรียนทั่วไปไตรมาสที่4

รายงานผลร้องเรียนทั่วไปและจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและทั่วไปงบ 2562 รายไตรมาส