ประวัติความเป็นมา

ตำบลมูโนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

         “มูโนะ” มาจากคำว่า “กาแจมูโนะ” ซึ่งมาจากชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะใบเหมือนใบของต้นถั่วฝักยาว มีลำต้นที่ใหญ่มากและสูงกว่าต้นไม้อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน เป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง ผลของมันมีรสเปรี้ยวหวาน และเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่ชาวบ้านที่ผ่านไปมา ทำให้เป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา