ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเก๊ะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลยาบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอรอฮีม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลามียะห์