สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

 

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ 2564  ในรอบ 6 เดือนแรก

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน