สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก)