สถิติการให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครึ่งปีแรก)

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครึ่งปีแรก)

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ประจำปีงบประมาณ 2564  ในรอบ 6 เดือนแรก