อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ ของ อบต.มูโนะ

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ