ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerence คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

9 ธันวาคม 2563 นายรอปา อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ไ

Read more
1 2