เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (ท่อเหลี่ยม คสล.) สายทางหลังโรงเรียนนะฎอฏุลอิสลาฮียะห์ -ชลประทาน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ – ๑.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (ท่อเหลี่ยม คสล.) สายทางหลังโรงเรียนนะฎอฏุลอิสลาฮียะห์ – ชลประทาน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ – ๑.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคา พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565)

Read more
1 2