สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว


ตลาดนัดมูโนะ (ตลาดสองแผ่นดิน)
(ตลาดสองแผ่นดิน) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก เพื่อติดตามบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ เนื่องจากเป็นตลาดขายสินค้าทั้งแบบปลีกและแบบค้าส่งแหล่งใหญ่ในพื้นที่ชายแดนของ อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งมีลูกค้าชาวไทยและชาวมาเลเซียมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

ถนนคนเดินตลาดมูโนะ
ถนนคนเดินตลาดมูโนะ อยู่บริเวณถนนรอบตลาดมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เปิดขายเฉพาะวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น. โดยผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมาร่วมออกร้านมากมาย โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลมูโนะ และพื้นที่ข้างเคียงมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก

จุดเช็คอินสองแผ่นดิน
จุดชมวิวสายน้ำสองแผ่นดิน “MUNO” เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งจะมองเห็นทั้งแผ่นดินประเทศมาเลเซียและประเทศไทย จุดชมวิวนี้สร้างเป็นสะพานไม้ตามแนวริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก และมีการสร้างซุ้มและมุมถ่ายรูปสำหรับการเช็คอิน

ท่าเรือมูโนะ (ด่านผ่อนปรนไทย-มาเลย์)
ท่าเรือมูโนะ เป็นท่าเรือข้ามแม่น้ำสุไหงโก-ลก ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย เป็นจุดผ่อนปรนอีกหนึ่งจุดที่ทั้งสองประเทศอนุญาตให้ประชาชนข้ามฝั่งไป-มา โดยชาวมาเลเซียจะนิยมใช้ท่าเรือนี้ในการข้ามฝั่งมาจับจ่ายสินค้าในตลาดมูโนะ ซึ่งในบริเวณนี้จะมีเรือของชาวบ้านให้บริการในหลายลำ ค่าคิดค่าบริการประมาณ 10 บาท (1 ริงกิต)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น