โครงการขลิบหนังหุ้งปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จัดโครงการขลิบหนังหุ้งปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 **เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566** -มารับใบสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ชั้น 2 **หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร** 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และ เด็ก พร้อม เซ็นสำเนาถูกต้อง 2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และ เด็ก พร้อม เซ็นสำเนาถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น