ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครึ่งปีแรก)

เรื่องที่ให้บริการ
จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ38
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด74
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ9
ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์20
ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน11
ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร44
ยื่นคำขอถังขยะ47
ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล25
ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ6
ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา
ยื่นชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง52
ยื่นชำระภาษีป้าย29
ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ2
ยื่นคำขอร้องทุกข์1
รวมทั้งสิ้น358

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น