ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งรถทัวร์ (ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน โครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และตัวแทนประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
1 2 3