ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more