ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 รายการ

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวรยามเพื่อทำหน้าที่ยามดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ตลอดถึงทรัพย์สินภายในและภายนอกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more