กกต.ขอความร่วมมือ ผู้ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง อบต. ตรวจสอบใช้สิทธิให้ถูกต้อง เลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 เน้นย้ำ ขั้นตอนการปฏิบัติลงคะแนนใช้สิทธิ์ รวมถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด เปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ##อย่าลืมน่ะครับ

Read more
1 2