ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนตาดีกาบ้านปาดังยอ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบาโงปาโฮ๊ะ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

Read more