ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเกลือแร่ โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน ประชาชน และข้าราชการในตำบลมูโนะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน ประชาชน และข้าราชการในตำบลมูโนะ ประจำปี 2563 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more